គូរស្នេហ៍តារាថៃទាំង១0គូ ទោះបែកបាក់គ្នាហើយក្តី នៅបន្តរាប់អានគ្នាដូចមិត្ត័ភក្តិមិនពាក់មុខ​យក្សដាក់គ្នាទេ

125

ជារឿងមួយ​ដែល​មិន​អាច​ដឹងមុន ពាក្យថាស្នេហាគ្មាននរ​ណា​ម្នាក់​ចង់ព្រាត់​ប្រាស់​បែកគ្នា​នោះទេ តែពេលខ្លះវាអាចដល់​ពេលវេលា ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ម្នាក់​ៗ​អស់​ចិត្ត​ពីគ្នា​រៀងៗ​ខ្លួន​​ក៏​សម្រេច​​បញ្ចប់​ផ្លូវ​ស្នេហ៍​ត្រឹម​ហ្នឹង។

ជាក់ស្តែងតារាចម្រៀងនិងសម្តែងថៃទាំង១២ គូនេះ ទោះបីពួកគេបែកបាក់ស្នេហាពីគ្នា​ហើយក្តី ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូន មិត្តភក្តិធម្មតា។

តារាទាំងនោះរួមមាន៖

១.Dome Pakornlam និង Ploy Chermarn

២.Alex Rendell និង Toey Jarinporn

៣.March Chutavuth និង Punpun Suttata

៤.Shahkrit Yamnam និង Woosen Virithipa

៥.Pong Nawat និង Kaew Jarinya

៦.Ter chan Nawat និង Peak Patrasaya

៧.Note Vises និងPoo Praya Lunberg

៨.Rita Sririta និង Khanngoen Thaitanium

៩. Ton និង Teaw បានបែកបាក់គ្នានៅដើមឆ្នាំ ២០២០

១០.Alex Teeradeth និង Toey Jarinporn អ្នកទាំងពីរបានបែកបាក់គ្នានៅខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០៕

អត្ថបទ៖ ឈន់ ស៊ាងហៃ