អាការៈ ទាំង៩ យ៉ាងដែលអាចបញ្ជាក់បានថា អ្នកកំពុងកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ឬ Depression

4

បច្ចុប្បន្ននេះ គេសង្កេតឃើញ​ថាជំងឺបាក់ទឹកចិត ឬ Depression កំពុងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ ដោយក្នុងនោះ ភាគច្រើននៃអ្នកកើតជំងឺនេះ គឺជាយុវវ័យ ។

ចំពោះ​អាការៈ​ដែល​បញ្ជាក់​ថា​អ្នក​កំពុង​កើត​មាន​ជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ឬ Depression មានដូចជា៖

១. ពិបាកចិត្តដោយគ្មានមូលហេតុ

២. គិតច្រើន

៣. ឧស្សាហ៍ឈឺក្បាល

៤. ឧស្សាហ៍ឈឺក្រពះ

៥. ចង្វាក់បេះដូងឧស្សាហ៍លោតញ៉ាប់

៦. ឆាប់ភ័យរន្ធត់ ឆាប់អន់ចិត្ត ឆាប់យំ

៧. ឧស្សាហ៍សុបិន្តអាក្រក់ ឫ សុបិន្តយូរៗ

៨. មានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តពេលស្តាប់បទ sad ដោយគ្មានមូលហេតុ

៩. ពេលខ្លះពិបាកដកដង្ហើម ឫ ថប់ដង្ហើម ចំណុចខ្លះស្រដៀងនឹងជំងឺគាំងបេះដូងដែរ។

ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​មិត្តៗយុវវ័យ​ មាន​បញ្ហា​ដូច​ដែល​បាន​រៀបរាប់​ខាង​លើ​នេះ​គួរ​ទៅ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​ជំនាញ​ផ្នែកនេះ៕

 

អត្ថបទ៖ ឈន់ ស៊ាងហៃ